REFERENČNA LISTA INSTALACIJE GMAJNER, strojne instalacije, trgovina in turizem, d.o.o.
Sele pri Polskavi 24,
Pragersko

Izvedba strojnih instalacij v naslednjih objektih:

1. IMPOL – CASTER
2. UNIVERZITETNI KLINIČNI CETER MARIBOR – VZDRŽEVANJE
3. IMPOL – VALJARNA FOLIJ
5. ZASEBNA AMBULANTA dr. ROJ
6. POSLOVNO STANOVANJSKI OBJEKT TIRGOT, SLOVENSKA BISTRICA
7. POSLOVALNICE TRGOVSKEGA PODJETJA MERCATOR – ZGORNJA POLSKAVA
8. CERKEV SVETEGA KRIŽA PRAGERSKO – ŽUPNIJA SPODNJA POLSKAVA
9. SLOVENSKE ŽELEZNICE – POSTAJA ŠENTILJ
10. JAVNA AGENCIJA ZA ŽELEZNIŠKI PROMET RS – OBJEKT VALVASORJEVA 19, MARIBOR
11. IMPOL – BISTRAL 4 in 5
12. LEKARNA ZGORNJA POLSKAVA
13. POSLOVNI OBJEKT NAVARE – SLOVENSKA BISTRICA
14. POSLOVNI OBJEKT FRAMBO – SLOVENSKA BISTRICA
15. POSLOVNI OBJEKT AGROCOM – SLOVENSKA BISTRICA
16. AMBOLATORIJ MORELA – TEHNOLOŠKI PARK LJUBLJANA