Za vas opravljemo naslednje storitve:

Vodovod

 • vodovodne napeljave, inštalacije
 • sanacije, adaptacije na objektih
 • kanalizacije fekalnih vod

Ogrevanje

 • centralno ogrevanje
 • dobava in montaža kotlov
 • plinske peči
 • talno, radiatorsko in konvektorsko ogrevanje

Prezračevanje

 • dobava in montaža prezračevalnih sistemov za industrijo
 • konvektorsko hlajenje stanovanjskih in poslovnih objektov

Plinovod

 • plinske inštalacije
 • inštalacije plinskih vodov

Toplotne črpalke
So okolju prijazen, zdravju neškodljiv, predvsem pa energetsko učinkovit način ogrevanja. Pozimi prostore grejemo, poleti hladimo in skozi vse leto pa imamo tudi toplo vodo.

 • voda-voda
 • zrak-zrak
 • voda-zrak
 • sonde